Nedjelja, 19. studenoga 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

Povezana slika

Subota, 18. studenoga 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.

Slikovni rezultat za Lk 18, 1-8

Petak, 17. studenoga 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

U dan kad se Sin Čovječji objavi…

Povezana slika

Četvrtak, 16. studenoga 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kraljevstvo je Božje među vama.

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Srijeda, 15. studenoga 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao hvalu Bogu, osim ovoga tuđinca?

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Utorak, 14. studenoga 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti.

Povezana slika

Ponedjeljak, 13. studenoga 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako ti se i sedam puta na dan obrati govoreći: »Žao mi je!«, oprosti mu!

Povezana slika

Nedjelja, 12. studenog 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Subota, 11. studenog 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Petak, 10. studenog 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Stranice