Utorak, 9. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

Fotografija Kristine Jerković Cici Mici.

Ponedjeljak, 8. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Obratite se i vjerujte evanđelju!

Povezana slika

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

Nedjelja, 7. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Subota, 6. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Petak, 5. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Sin Božji, Kralj Izraelov!

Povezana slika

U ono vrijeme: Naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: »Pođi za mnom!« Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.

Četvrtak, 4. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Našli smo Mesiju.

Slikovni rezultat za Iv 1, 35-42

Srijeda, 3. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo Jaganjca Božjega!

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Utorak, 2. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Za mnom dolazi koji je preda mnom.

Slikovni rezultat za Iv 1, 19-28

Ponedjeljak, 1. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče…

Slikovni rezultat za Lk 2,16-21

Nedjelja, 31. prosinca 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dijete je raslo puno mudrosti.

Slikovni rezultat za Lk 2,22-40

Stranice