Ponedjeljak, 29. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka.

Slikovni rezultat za Mk 5, 1-20

Nedjelja, 28. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Učio ih je kao onaj koji ima vlast

Slikovni rezultat za Mk 1, 21-28

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. 

Subota, 27. siječnja 2017.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

Povezana slika

Petak, 26. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Žetva je velika, ali radnika malo.

Povezana slika

Četvrtak, 25. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje.

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Srijeda, 24. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Iziđe sijač sijati.

Slikovni rezultat za Mk 4, 1-20

Utorak, 23. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Ponedjeljak, 22. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima

Povezana slika

Nedjelja, 21. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju.

Slikovni rezultat za Mk 1,14-20

Subota, 20. siječnja 2018.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Govorilo se: »Izvan sebe je!«

Fotografija Kristine- Kiki Terihaj.

Stranice