Zborovi

Himna Župe svetoj Tereziji od Djeteta Isusa

stihovi: msgr. Ante Sironić (4. stofa vlč. Ivan Šarić, 2010.), uglazbio: Veseljko Barešić

Lisieux (Lizje) u noćnu tonuo boju,

Karmelom tiho šetao san.

Anđeli sestru pratili svoju,

Divni u Božji, presveti stan.

O, naša nado, naš budi spas,

Svetice ruža, moli za nas!

Srebrnom cestom, Tereza mala,

Stigla je Ocu blistav u sjaj.

Vesela pred njim ona je stala,

Primila plaću: blaženi raj.

O, naša nado, naš budi spas...

Ostali nismo sami u doli,

S visina kaže sveti put svoj.

Latice sipa, tko joj se moli

Sretno da svrši životni boj.

O, naša nado, naš budi spas...

Vežica tvoja, Terezo mala,

Slavi te smjerno godinama već.

Čuvaj je, štiti, Kristu je vodi

Dok bude traj'o žića nam vijek.

O, naša nado, naš budi spas...