Misa za bolesne i bolesnike - 28. rujna 2015.

Da bi se duhovno pripremili za svetkovinu naše župe moramo otvoriti srca i zagledati se u dušu naše svetice zaštitnice. Pročitajte nekoliko njezinih misli iz knjige "Spomen jedne duše" i kroz ovo trodnevlje duhovne pripreme promišljajmo o dubini njihovog značenja!

"Treba činiti samo jedno; sipati Isusu pod noge latice cvijeća malih žrtava, zatim se prepustiti potpuno Njemu."

"Shvatila sam da su bez ljubavi sva djela samo ništa, pa i najsjajnija kao uskrisivanje mrtvih."

"Zašto da nas opterećuje što smo mi ništa, kad znamo da je Isus sve. Naše ništa treba se izgubiti u Njegovom neizmjernom sve."

"Da bih živjela u činu ljubavi, ja se prikazujem kao žrtva paljenica Tvojoj milosrdnoj ljubavi, moleći Te da me spaljuješ bez prestanka, puštajući da mi dušu poplavljuju valovi beskrajne nježnosti, koji su zatvoreni u Tebi i da tako postanem mučenica Tvoje ljubavi, o moj Bože!"

"Moram podnositi samu sebe, kakva jesam, sa svim svojim bezbrojnim nesavršenostima. Ali tražit ću način kako da dođem u Nebo malim, posve ravnim, vrlo kratkim i sasvim novim putem. Htjela bi da nađem dizalo, koje bi me dignulo do Isusa, jer sam premalena da se penjem po mučnim stepenicama savršenstva."

Moj je poziv ljubav!

"Ja sam samo nemoćno i slabo dijete, ali baš moja slabost mi daje smionosti da sebe darujem kao žrtvu Tvojoj ljubavi, o Isuse!"

"Ja sam eto samo sitna mala ptičica pokrita sa nešto lakih pahuljica. Nisam orao; imam samo njegove oči i srce."

Krist je moja ljubav, On je cijeli moj život!

Bog ne gleda na naše ostvarivanje, nego na našu dobru volju. Naš jedini cilj mora biti Boga razveseljavati.

Bog ne gleda na veličinu naših djela, nego samo na ljubav s kojom se ona obavljaju.

Samo je jedno bezuvjetno potrebno: velika, jaka i vjerna ljubav, s kojom se ispunjavaju svakodnevne dužnosti, sasvim svejedno gdje smo postavljeni: jesmo li u školi ili na radnom mjestu, kod kuhinjskog lonca ili u staji, služimo li bolesnicima ili sami ležimo  bolesni.