Krizma u našoj župi

Krizma na blagdan Duhova u katedrali sv. Vida, 20. svibnja 2018.